Leren in het klaslokaal

Terwijl voorbereiding, theorie en verwerking van toetsing het meest effectief is wanneer dit individueel, in eigen tempo en op zelfgekozen momenten plaatsvindt, is het met elkaar discussiëren en simulaties oefenen effectiever wanneer dit in een gezamenlijke ruimte gebeurt onder begeleiding van een deskundige trainer of docent.

Het Opleidingsinstituut DJI is uw partner in effectief leren in het klaslokaal.

Veel cursisten beschouwen traditionele klaslokalen een efficiënte manier van leren en sociale vaardigheden te verbeteren. Vooral voor mensen die beter door middel van samenwerkingsactiviteiten en groepswerk leren, is de mogelijkheid om vragen te stellen en onmiddellijke antwoorden ontvangen belangrijk. De sfeer van het leren van de traditionele klas helpt om geconcentreerd te blijven en houdt gemotiveerd. Leren in de klas behoudt  een gevoel van "nu en hier" door het leerproces.

Last modified: Tuesday, 21 February 2017, 2:53 PM