Leren thuis

De vraag naar ontwikkeling neemt toe door de toenemende behoefte aan onderhoud van vakmanschap en vraag naar nieuwe kennis en vaardigheden. Daarnaast is er een groeiende behoefte om werk en trainen te combineren en de noodzaak om rekening te houden met de toenemende heterogeniteit van de werknemers.

E-learning lijkt het antwoord te zijn op de behoefte om snel en effectief op te kunnen leiden tegen een acceptabele prijs. Het is daarom niet verwonderlijk dat Urdan (2000) constateert dat e-learning in het bedrijfsleven een van de snelste groeiers is op de trainingsmarkt met naar verwachting de komende jaren ieder jaar een verdubbeling van de omzet.

Uit wetenschappelijke vergelijkingen tussen klassikaal onderwijs en blended cursussen (⅔ klassikaal - ⅓ online zelfstudie) blijkt de blended cursus even effectief en aantrekkelijk te zijn als de klassikale cursus, terwijl de kosten van de blended cursus eenderde lager liggen dan de kosten van de klassieke nascholingscursus. Verder zijn blended cursussen meer flexibel te volgen.

Online zelfstudie wordt e-learning genoemd. E-learning kent vele gezichten, variërend van serious gaming tot surfen op het web en van het voorafgaand aan een klassikale bijeenkomst lezen van online artikelen tot het uploaden van online opdrachten.

Het Opleidingsinstituut DJI is in al deze vormen (en meer) uw partner.

Zowel volledig online te volgen cursussen  - bijvoorbeeld de cursus "omgaan met etnische en culturele diversiteit" - als blended cursussen - zoals "predictive profiling", "Verbal Judo" en "MD op maat" - zijn in onze Elektronische Leeromgeving te vinden.

Eén ding is duidelijk, e-learning, als spin in het web om het eigentijdse leren mogelijk te maken, is ondenkbaar zonder netwerktechnologie. De toename van het aantal internetaansluitingen thuis en op het werk, de verbetering van de bandbreedte, de ontwikkeling van e-learning tools, de opkomst van leer-managementsystemen, standaardisatie en betere e-learning producten en diensten verlagen de drempel om met e-learning aan de slag te gaan.

Last modified: Tuesday, 21 February 2017, 2:52 PM